Δελτία Τύπου

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 – Ανακοίνωση

Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Η ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς πλησιάζει καὶ πάλιν. Ἅπαντες καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρόν ρυθμίζοντες τὰ ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως. Εἰς τὴν τελετὴν πρόκεται νὰ παραστοῦν κληρικοὶ καὶ Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκόμη, εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες.

῾Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά γίνῃ -ὡς εἴθισται- ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν ῾Αγίου Φιλίππου Καμινίων Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.15 π.μ..

Ὑπενθυμίζωμεν καὶ πάλιν εἰς ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐνωρίτερον, ὥστε νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων, εἰς τὴν τελετὴν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Οἱ Ἐπίτροποι καὶ οἱ Κατηχηταί, νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν Λαβάρων καὶ τῶν Ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱεροπρεπῶς ἐνδεδυμένων ἱεροπαίδων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐτάκτως εἰς τὴν λιτανείαν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

theofaneia

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Αγιοβασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ο λαμπρός εορτασμός των Θεοφανείων στον Πειραιά

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος