Δελτία ΤύπουΕγκύκλιοι

Ανακοίνωση Συνοδικού εορτασμού Αποστόλου Παύλου

Ἀνακοίνωσις περὶ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ Ἀπ. Παύλου
Σάββατο 08 Ιουλίου 2017
Ἀριθμός Πρωτ. 2605

Ἐν Ἀθήναις, 20 – 6 / 3 – 7 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ κατ᾽ ἔτος τὸν Θεοκήρυκα καί Οὐρανοβάμονα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, διὰ τῆς διοργανώσεως εἰδικῆς ἐκδηλώσεως. Εἰς τὰς δυσχερεῖς ἡμέρας τὰς ὁποίας διέρχεται ἡ Πατρὶς ἡμῶν καὶ σύμπας ὁ κόσμος, ἔχομεν πραγματικῶς ἅπαντες ἀνάγκην τὸ διαχρονικόν κήρυγμα ἀλλὰ καὶ τὰς πρεσβεῖας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Ἡ Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Τετάρτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν, ὅπου καὶ τὸ βῆμα εἰς τό ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ Μέγας Ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου μὲ θέμα:
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ αἱ τρεῖς Ποιμαντικαὶ αὐτοῦ Ἐπιστολαὶ (Πρὸς Τιμόθεον Α’ & Β’ καὶ Πρὸς Τῖτον)».

Καλούμεθα ἅπαντες νὰ παραστῶμεν τιμῶντες οὕτω τόν διαπρύσιον κήρυκα τῆς ἀληθείας.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος στην λαμπρή εορτή του Αγίου Γλυκερίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ο εορτασμός Των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος