Δελτία Τύπου

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον Όσιο Ιερώνυμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

Σήμερον ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκην παραδειγμάτων ἀρετῆς πρὸς μίμησιν. Ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία μας στερεῖται προτύπων ἀρετῆς. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν τὰ κατ’ ἐξοχὴν πρότυπα καὶ ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν. Ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος ὁ ἐν Αἰγίνῃ ἀποτελεῖ ἕνα νεοφανῆ θαυματουργὸν Ἅγιον (+1966), τὸν ὁποῖον ἀκόμη καὶ οἱ Καινοτόμοι τῆς κρατούσης Ἐκκλησία τιμοῦν, ὑποκλινόμενοι ἐνώπιον τῆς ὁσιότητος τοῦ βίου του.

Ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος, ὅμως, ὑπῆρξεν μία αὐθεντικὴ προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτοῦ ἀναπνοῆς. Σὺν τοῖς ἄλλοις δέ, τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του ἐτέλεσεν ὁ πρεσβύτερος εἰς τὴν Ἀρχιερωσύνην ἐν ζωῇ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς πανθομολογουμένης ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ. Ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου θὰ λάβῃ χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 2ας /15ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 18:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀναργύρων Αἰγίνης καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 3ης / 16ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 07:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, οἱ δὲ δυνάμενοι προτρέπονται ὅπως συμμετάσχωσιν.

 

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας από τον Επίσκοπο μας

ΕΠΟΜΕΝΟ

Στο Ηράκλειο για την Παναγία Γοργουπήκοο ο Σεβασμιώτατος

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος