Εγκύκλιοι

Μήνυμα για το 2010

ΜΗΝΥΜΑ

Επί τη ανατολή του Νέου Έτους 2010

Προς το ευσεβές πλήρωμα της κάθ΄ Ημάς

Αγιωτάτης Μητροπόλεως

Αγαπητοί πατέρες, ευλαβείς χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Επί τη ανατολή του Νέου Έτους 2010 η χάρις, η ειρήνη και ευλογία του Παναγάθου Θεού ας είναι συνοδοί σας και αρωγοί εις τα έργα του χειρών σας.

Με την ανατολή και την είσοδο μας εις τον νέον ενιαυτόν  παρά την αναξιότητα μας και την παρεκτροπή μας από τον νόμο του Θεού, ο φιλάνθρωπος Κύριος και Σωτήρ του κόσμου, μας χαρίζει πίστωση χρόνου ώστε να έρθουμε σε θεογνωσία και κατανόηση των ευαγγελικών Του κυρηγμάτων.

 Θα πρέπει να ζούμε ως ζώντα λογικά και η παρουσία μας στον κόσμο να μην έχει ως αποτέλεσμα μόνο την διαιώνιση της ανθρωπίνης παρουσίας επί της γής. Σκοπός της υπάρξεως μας είναι η εργασία των αρετών και η καλλιέργια κάθε τι πνευματικού που θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά εις την κατάκτηση της ποθεινής πατρίδας μας, που δεν είναι άλλη από τον Παράδεισο και τον επαναπατρισμό μας σε αυτόν.

 Συνεπώς ο χρόνος είναι το πολύτιμο αγαθό για την αιώνια ευτυχία μας προκειμένου να απολαύση κανείς, την συγκομιδή πνευματικών καρπών. Οφείλουμε λοιπόν για τον σκοπό αυτό να αγωνιστούμε παντοιοτρόπως εκμεταλλευόμενοι  τον καιρό διότι « αι ημέραι πονηραί εισί». Η αναβολή της πνευματικής βελτιώσεως δηλώνει αδιαφορία και έλλειψη αγωνιστικής διαθέσεως και σηματοδοτεί τον αποκλεισμό μας από την αιώνια δόξα και μακαριότητα του θεού. Επισημαίνοντας τα παραπάνω ο Σωτήρας Χριστός έλεγε : «Εώς το φώς έχετε περιπατείτε εν τω φωτί μήποτε σκοτία υμάς καταλάβη». (΄Ιωαν.ΙΒ΄-35)

 Το ποτάμι της ζωής κυλά χωρίς επιστροφή και ο τρόπος χρήσεως του παρόντος χρόνου, θα προδικάσει την θέση μας  στην αιωνιότητα γι’ αυτό, «έστωσαν αί οσφύες ημών περιζωσμέναι και οί λύχνοι καιόμενοι» (Λουκ.ΙΒ΄-35) διότι     «η βασιλεία των ουρανών βιάζετε και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.» (Ματ.ΙΑ΄-12)

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Ας υποδεχθούμε λοιπόν με την πρέπουσα πνευματική προετοιμασία την θεοδώρητον και πάλιν ευκαιρίαν της νέας χρονικής περιόδου λαμβάνοντας σοβαρώς υπ΄ όψιν το αρχαίο γνωμικόν «φείδου χρόνου».

Ας φρονούμε και ας πράτουμε, ότι ευαρεστεί τον Θεό αποταμιεύοντας ταυτόχρονα αρετές στην ουράνια τράπεζα από την οποία θα εισπράξουμε το αιώνιο και αναφαίρετο κέρδος της ουράνιας δόξας και τιμής των εκλεκτών Θεού.

Ας είναι ο νέος χρόνος μεστός πολλών Θείων αγαθών χορηγός δε ειρήνης, υγείας ψυχικής και σωματικής, ειλικρινούς μετανοίας, έργων Θεοπρεπών και αγνού ορθοδόξου ζήλου δια την Εκκλησία του Χριστού.

Μετά πολλών πατρικών εγκαρδίων ευχών

και αγάπης Χριστού ο Ποιμένας σας.

Ο Πειραιώς και Σαλαμίνος

Γερόντιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε

ΕΠΟΜΕΝΟ

Κοπή Πίτας 2010

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος