Δελτία Τύπου

Ο από Αχαΐας Καλλίνικος νέος Προκαθήμενος της Εκκλησίας

Ό ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Α΄
ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
Σήμερον, Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ε.ε  (5 Οκτωβρίου ν.ημ.), συνήλθεν εις έκτακτον Συνεδρίαν, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος με μοναδικόν θέμα την εκλογήν νέου Αρχιεπισκόπου.

Η εκλογή έλαβε χώραν εις τον ιστορικόν Ιερόν Ναόν Αγίας Παρασκευής Αθηνών (Διοσκούρων 6,  Πλάκα) των θυρών κεκλεισμένων, έπειτα από Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν η οποία ετελέσθη υπό του νεωτέρου κατά την τάξιν Αρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.

Της Ιεράς Συνόδου προήδρευσεν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος, ως Τοποτηρητής του χηρεύοντος Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο δε ασθενών Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αμερικής κ. Παύλος εξεπροσωπήθη υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, μέλους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Αμερική.

Κατά την πρώτην ψηφοφορίαν επί 11 ψηφισάντων Αρχιερέων, ευρέθησαν έγκυρα και  τα 11 ψηφοδέλτια και εκ της καταμετρήσεως των ψήφων έλαβον:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας και πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 5

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ψήφους 3.

Ο ισχύον Κανονισμός εκλογής, εις την περίπτωσιν ταύτην προβλέπει νέαν ψηφοφορίαν μεταξύ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχαΐας και ενός εκ των δύο ισοψηφησάντων προκρινομένου δια κληρώσεως. Πλην όμως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος εδήλωσεν ότι δεν ήθελε αποδεχθή τυχόν πρόκρισιν αυτού δια εκλογήν, οπότε η επαναληπτική διαδικασία εκλογής διεξήθη μεταξύ των δύο προκριθέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

Κατά την επαναληπτικήν ταύτην ψηφοφορίαν επί 11 ψηφισάντων Αρχιερέων, ευρέθησαν έγκυρα και  τα 11 ψηφοδέλτια και εκ της καταμετρήσεως των ψήφων έλαβον:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας και πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 8.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.

Όθεν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξελέγη ο από Αχαΐας και πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος.

Εγένετο η ανακοίνωσις του αποτελέσματος εν μέσω κωδωνοκρουσιών και ενώπιον του συνηγμένου κλήρου και του λαού επηκολούθησε η τάξις του Μεγάλου μηνύματος και απεφασίσθη η ενθρόνισις του νέου Αρχιεπισκόπου να λάβη χώραν την μεθεπομένην Κυριακήν 4/17 Οκτωβρίου και ώραν 12ην μεσηβρινήν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανασίου παρά τη Νέα Φιλαδελφεία.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

photo: Βαγγέλης Μπουγιώτης | www.amen.gr
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β'

ΕΠΟΜΕΝΟ

Κοντά στον συνάνθρωπο τις άγιες ημέρες

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος