Δελτία Τύπου

Περί Νήφωνος Αναστασοπούλου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Αθήναι, τη 10η Μαρτίου 2009

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο      Τ Υ Π Ο Υ

 

Μετά θλίψεως επληροφορήθημεν την σύλληψιν του φερομένου ως παλαιοημερολογίτου κληρικού Νήφωνος Αναστασοπούλου δια σοβαράς κακουργηματικάς πράξεις. Ο εν λόγω υπήρξε Κληρικός (Αρχιμανδρίτης) της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος μέχρι την 28-11/11-12-1998, οπόταν δια της υπ’ αριθμ. 15/1998 αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου συνεδριασάσης ως Συνοδικόν Δικαστήριον, επεβλήθη εις αυτόν η ποινή της καθαιρέσεως, απεγυμνώθη πάσης ιερατικής χάριτος και εξουσίας και επανήλθε εις την τάξιν των μοναχών, παυομένου τούτου και εκ του αξιώματος του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης.

Δυστυχώς ο καθαιρεθείς, αντί να αποδεχθεί εν ταπεινώσει το επιτίμιον και να διάγει τον βίον του εν μετανοία ως απλούς μοναχός, αθέτησε την απόφασιν και εγκατέλειψε την Εκκλησίαν των Γ.ΟΧ.. Έκτοτε ο π. Νήφων ακολουθεί ιδίαν οδόν και δεν ανήκει εις την κανονικήν Εκκλησίαν των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, η οποία πλέον δεν φέρει ουδεμίαν  ευθύνην δια τας οιασδήποτε πράξεις του.

Λυπούμεθα δια τα καταγγελλόμενα, δια τα οποία έχει επιληφθεί ήδη η Δικαιοσύνη και θα αποφανθεί. Το γεγονός -όμως- θα δώσει εκ νέου αφορμήν δια τον διασυρμόν του ονόματος του Χριστού και της Εκκλησίας Του, η οποία όμως, ως Θεανθρώπινος οργανισμός, παραμένει αλώβητος από τας αμαρτίας των τυχόν αναξίων λειτουργών της, πολλώ δε μάλλον των καθηρημένων τοιούτων.

 

Εκ του γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Κυριακή της Ορθοδοξίας

ΕΠΟΜΕΝΟ

Απαραίτητες διευκρινήσεις

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος