Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνοδική Εκδήλωση για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

Στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο Αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 30.5/12.6.2016, καὶ ὥρα 18.00, πραγματοποιήθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ ἐπετειακὴ Συνοδικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1453.

Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ πολλοὶ Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.

Τὴν Ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴ διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ψάλλοντας τὸ Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καὶ ἄλλους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Ἀκολούθησε ἡ ἐκφώνηση τοῦ ἐπετειακοῦ λόγου μὲ Ὁμιλητὴ τὸν διαπρεπῆ Βυζαντινολόγο κ. Ἰωάννη Πολέμη, Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ θέμα: «Σύνοδος Φλωρεντίας – Ἅλωση Κωνσταντινουπόλεως: Οἱ δυσμενεῖς συνέπειες τῆς Οὐνίας».

Ὁ κ. Καθηγητὴς μὲ ἐνάργεια λόγου ἔκανε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸ μεῖζον θέμα τῆς Οὐνίας ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής της ἕως τὴν Ἅλωση, σκιαγραφώντας καὶ τὶς προεκτάσεις τῆς Οὐνίας ἕως σήμερα. Παράλληλα, μὲ ἱστορικὰ τεκμηριωμένο λόγο ἀναφέρθηκε στὸν ρόλο τῶν Δυτικῶν κατὰ τὴν πολιορκία καὶ τὴν Ἅλωση, ὑπερτονίζοντας τὸ χάσμα ποὺ χωρίζει τοὺς Ὀρθοδόξους ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ τὴν τραγικότητα τῆς σημερινῆς καταστάσεως στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ἐξ αἰτίας τῆς φιλενωτικῆς πορείας τῶν Λατινοφρόνων καὶ Οἰκουμενιστῶν.

Στὸ Β’ Μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως ἀκούστηκαν θρῆνοι καὶ τραγούδια τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν Παραδοσιακὴ Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα συγκίνησε καὶ ἐνθουσίασε ἰδιαίτερα τοὺς παρευρισκομένους στὴν ἐπιτυχῆ αὐτὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη Ἐκδήλωση. Τὸν συντονισμὸ καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως εἶχε ἡ Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Μονιοῦ.

Τὴν ὅλη Ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος τόνισε τὴ σημασία τῆς διατήρησης τοῦ ὀρθόδοξου καὶ ἐθνικοῦ στοιχείου, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστης μας.

Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Μακρῆ καὶ τὴν Χορωδία του· ἐπίσης, εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν Καθηγητὴ κ. Ἰωάννη Πολέμη γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη Ὁμιλία του καὶ τοῦ δώρισε ὡς ἀνάμνηση τῆς Ἐκδηλώσεως μία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ

Συνοδική εκδήλωση για την Άλωση 2016

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Μοναδικές στιγμές στην εορτή των Κατηχητικών Σχολείων

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος στην Ρουμανία

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος