Δελτία Τύπου

Συνοδική εκδήλωση στον Πειραιά για τα 90 χρόνια από το 1924

Ἐνενήκοντα ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν αὐθαίρετον ἑορτολογικὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν ἔτει 1924. Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἀπετέλεσε τὸ ἄνοιγμα τῆς «κερκόπορτας» διὰ τὴν εἴσοδον πλήθους καινοτομιῶν καὶ ἅλωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ταυτοχρόνως, ἀπετέλεσε τὸ ὁρόσημον τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ἐκ μέρους τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἤτοι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν εἰς τὴν ἐκφράγκευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καλεῖ τὰ τέκνα της ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Ἀτ- τικῆς εἰς τὴν ὁμολογιακὴν Ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν διοργανώνει διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, τὴν Κυριακὴν 17/30-11- 2014, εἰς τὰς 6.00 μ.μ.

Κεντρικὸς Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος.

Ἡ Ἐκδήλωσις λαμβάνει χώραν ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον, γεγονὸς δηλωτικὸν τοῦ εἰς ποῖον κατήφορον ὡδήγησεν ἡ ἀποστασία τοῦ 1924 τοὺς καινοτόμους ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅστις κατὰ πλειονότητα παρακολουθεῖ τὰ γενόμενα ἀπαθῶς καὶ ἐν ἀδιαφορίᾳ.

Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ παρὸν εἰς τὴν ὁμολογιακὴν ταύτην Ἐκδήλωσι.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος στην Χίο για την Αγιοκατάταξη του Οσίου Παχωμίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Πλήθος πιστών στην Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου Αμφιάλης

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος