Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνοδική Ἀνακοίνωση διά τόν Συνοδικό Ἑορτασμό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
Ἐν Ἀθήναις, 06/19 – 6 – 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

γαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος καλεῖ ἐκ νέου τὰ τέκνα της, τὰ ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Ἀττικῆς διαβιοῦντα, εἰς τὴν πάνδημον ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρὸς τὸν κήρυκα τῆς πίστεως καὶ φωτιστὴν τῶν προγόνων ἡμῶν Ἀπόστολον Παῦλον.


Συνοδικὴ λατρευτική σύναξις πρὸς τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν θὰ λάβῃ χώραν τὴν Παρασκευήν 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν ὡς γειτνιάζοντος πρὸς τὴν Πνῦκαν. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Νάσσου.

Ἅπαντες ἂς δώσωµεν τὸ παρόν τιµῶντες τὸν µέγαν Ἀπόστολον.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

+ Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Ι.Μ. Πειραιώς και Σαλαμίνος τιμά τον Ποιμενάρχη της.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος