Την Τρίτη, 18.11/1.12.2015, συγκλήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας Νοτίου Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ 60 περίπου συνολικὰ Κληρικοί, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸ Λεκανοπέδιο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Κρήτη.

Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ καλύτερη κατανόησις καὶ ἡ ἐμβάθυνσις ἐπὶ τῆς σημασίας καὶ σπουδαιότητος τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», ἑνὸς σημαντικοῦ κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε Συνοδικῶς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014. Ἡ «Ὁμολογία» αὐτὴ ἀποτελεῖ κατ’ οὐσίαν ἕναν «Ὅρον» Πίστεως, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τὴν Οἰκουμενιστικὴ ἐκτροπή, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν στὴν Κωνσταντινούπολι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.

Ἐν συνδυασμῷ πρὸς τοῦτο, παρουσιάσθηκαν καὶ οἱ θεωρούμενες ὡς Η’ καὶ Θ’ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου (879) καὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (1351), οἱ ὁποῖες ὁριοθέτησαν τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως ἔναντι τῶν αἱρέσεων καὶ πλανῶν τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ ἔχουν μεγάλη ἐπικαιρότητα ἐνώπιον τῆς προκλήσεως τοῦ συγχρόνου παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νὰ διακηρυχθοῦν καὶ τιμηθοῦν καὶ ἐπισήμως.

Στὴν Ἱερατικὴ Σύναξι ἔγινε Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ παρουσιάσθηκαν τρεῖς σχετικὲς Εἰσηγήσεις: ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀναφέρθηκε στὴν Η’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὴν Θ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀναφέρθηκε στὸ κείμενο τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ».

Οἱ Εἰσηγητὲς ἀπήντησαν καὶ σὲ σχετικὰ ἐρωτήματα τῶν παρισταμένων Κληρικῶν-Συνέδρων. Ἀκόμη, ἀναγνώσθηκε σχετικὸ Ψήφισμα, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους.

Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ἐπιλογικῶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Ἐνδιαμέσως, ἔγινε διάλειμμα καὶ προσφέρθηκαν νηστήσιμα κεράσματα.

Ἡ Ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξις, ἡ ὁποία διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄψογη διεξαγωγή της καὶ τὸ ὑψηλό της ἐπίπεδο, πρόκειται νὰ ἐπαναληφθῆ καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 16/29.12.2015, γιὰ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας Θεσσαλίας, Μακεδονίας καὶ Θράκης.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύναξις Κληρικών Νοτίου Ελλάδος 2015

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η εορτή του Αγίου Φιλίππου στον Πειραιά

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ενθρονίστηκε η νέα Καθηγουμένη της Ι.Μ. Αγίου Αρτεμίου Κορυδαλλού

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος