Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν

Τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν
Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017
Ἀνακοίνωσις

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον, ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προσφάτου καταδίκης Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων (27-1-2017), δηλώνει τὰ ἑξῆς.
Θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μεικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ Ἡγουμένου καί τινων Μοναχῶν τῆς Ζηλωτικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἕνεκα ἐπεισοδίων λαβόντων χώραν πρὸ ἐτῶν, τὸ 2013, στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἐξουθενωτικῶς αὐστηρὰ καὶ πληγώνει τὴν εὐαισθησίαν περὶ δικαίου κάθε καλοπροαιρέτου δημοκρατικοῦ πολίτου.
Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ -ἀσχέτως τοῦ μεγέθους εὐθύνης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν ὡς πρὸς τὶς ἀποδιδόμενες πρὸς αὐτοὺς κατηγορίες- θεωροῦμε ὅτι εἶναι καὶ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, τὴν ὁποίαν ὑπηρετοῦμε καὶ ὑπερασπιζόμεθα πάσῃ θυσίᾳ ἀπὸ τοῦ 1924.
Καὶ τοῦτο, διότι ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος διεξάγεται καὶ ἀπὸ τοὺς Ζηλωτὰς Ἁγιορείτας Πᾳτέρας, ἐπέσυρε ἀνέκαθεν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπισύρη τὴν διωκτικὴν μῆνιν τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ μάλιστα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθῆναι, 19-1 / 1-2-2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ιερά μνήμη του Αγίου Αντωνίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος σε ιεραποστολή στην Kenya

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος