Δελτία Τύπου

Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·

Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε·

Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε.

῎Ασατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ,

ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΕΠΟΜΕΝΟ

Μήνυμα για το 2010

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος