Γραφείο ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠληροφόρησις

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2726.

Ἐν Ἀθήναις, 18 – 6 / 5 – 7 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἀξιοχρέως καὶ πάλιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ τὸν Θεοκήρυκα καὶ Οὐρανοβάμωνα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, διὰ τῆς διοργανώσεως εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεως.

Ἡ Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Πέμπτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν, ὅπου καὶ τὸ βῆμα εἰς τό ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ Μέγας Ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.

Καλοῦνται ἅπαντες νὰ παραστοῦν τιμῶντες οὕτω τὸν φωτιστὴν καὶ διδάσκαλον τοῦ γένους ἡμῶν.

Μετ᾿ εὐχῶν,

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία Στην Ιερά Σκήτη του Αγίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος