Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωσις

ν μέσω τοῦ θορύβου ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἀπερρόφησε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης, ἀναρτήθηκε πρὸς δημόσια διαβούλευση τὸ σχέδιο νόμου «Ἀναβάθμιση τοῦ σχολείου καὶ ἄλλες διατάξεις». Στὸ ἄρθρο 01 αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου: «Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων» ἀναφέρεται ὅτι:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές».

Στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση τοῦ νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνεται πίνακας μὲ τοὺς βασικοὺς θεματικοὺς κύκλους καὶ τὶς ἐπιμέρους θεματικές. Στὸν θεματικὸ κύκλο «Ζῶ καλύτερα – μαθήματα ζωῆς καὶ ἀγωγῆς τῆς ὑγείας», συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἐπιμέρους θεματικὴ «Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση». Δηλαδή, στὸ κείμενο τοῦ νόμου δὲν ὑπάρχει ρητὴ ἀναφορὰ σὲ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση, ἀλλὰ ἐξουσιοδοτεῖται τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ τὴν συμπεριλάβει ὡς θεματικὴ ἑνότητα στὰ «ἐργαστήρια δεξιοτήτων», τὰ ὁποῖα θὰ ξεκινήσουν δοκιμαστικῶς ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα!

διαβούλευση λήγει τὴν Τετάρτη 6 Μαΐου στὶς 8.00π.μ..Ἤδη στὰ σχόλια τῶν πολιτῶν πολλοὶ γονεῖς διατυπώνουν τὴν ἀντίθεσή τους σὲ αὐτὴν τὴν πρόβλεψη τοῦ νομοσχεδίου καὶ καλοῦνται οἱ δυνάμενοι, ἔστω καὶ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς διαβουλεύσεως νὰ δηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους, μήπως ἡ πολιτικὴ ἡγεσία λάβει ὑπ᾽ ὄψιν της τὸ πολιτικὸ κόστος μιᾶς τέτοιας ἀποφάσεως. Μποροῦν νὰ καταθέσουν τὴν γνώμη τους στὸν κάτωθι ὑπερσύνδεσμο:

ΕΔΩ

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὸ θέμα βλ. στὸν ὑπερσύνδεσμο τῆς συλλογικῆς προσπάθειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά»:

ΕΔΩ

Ἀθήνα, 22-4/5-5-2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν

ΕΠΟΜΕΝΟ

Του  Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του εν Δομπώ

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος