Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης-Ἔκφραση κοινωνίας μὲ τοὺς Βουλγάρους Ἀδελφοὺς

Ἡ Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ἰδιαιτερότητα κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ τῆς ἐκφράσεως τῆς ἐπισήμου κοινωνίας μὲ τὴν Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1/14.10.2018, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βεσσαραβίας κ. Ἀνθίμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καὶ τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α..

Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν Ἑλλήνων, Ρουμάνων, Ρώσων καὶ Βουλγάρων, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ καὶ ἄλλων εὐλαβῶν Ἱεροψαλτῶν.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο ἐξάρας ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς τῆς κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλησία Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, μετὰ τῆς ὁποίας ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν δεσμοὶ ἀγάπης καὶ ἀληθείας τῆς ἑορταζούσης Ἱερᾶς Μονῆς, καθ΄ ἥν στιγμὴν μάλιστα οἱ λεγόμενες ἐπίσημες ἐκκλησίες διέρχονται βαθύτατη διάσταση, ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν εὐεργετικὴ χάρη τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὑπενθύμισε τὸ βάρος τῆς κληρονομίας καὶ εὐθύνης ποὺ φέρουμε καὶ ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχές.

Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 2/15.10.2018, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος, Πρωθιεράρχης τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσότομος, Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τέσσερις Ἱεροδιάκονοι. Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτιο λόγο  ΕΔΩ   στὰ ἑλληνικά, τὸν ὁποῖον εἶχε ἑτοιμάσει, ἀνέγνωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος, ἀναφερθεὶς στὴν μεγάλη σημασία τῆς ἑνώσεως τῆς Γνησίων Ὀρθοδόξων στὶς δύσκολες ἡμέρες μας.

Ὁ δὲ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνέγνωσε τὴν σχετικὴ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς κοινωνίας μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 5/18-9-2018.

Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀναφέρθηκε μὲ συντομία στὴν μεγάλη σημασία τῆς ἑνώσεώς μας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, κατὰ τὴν παροῦσα δυσχερῆ συγκυρία διεθνῶς, καὶ τὸ ἐλπιδοφόρο της μήνυμα, ὁ δὲ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν δεξίωση στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὁ Σεβ. Τριάδιτζα κ. Φώτιος δώρησε μία Θεομητορικὴ ἱ. Εἰκόνα («Βάτος Ἀκατάφλεκτος») στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, καὶ σύντομους ἑόρτιους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἰασίου κ. Γλυκέριος, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦς.

Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς, παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως καὶ τρόφιμα εἶχαν διανεμηθεῖ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυνηματικὸ χῶρο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, ἐλήφθησαν οἱ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ αὐτὴ μεγάλη καὶ πλουσίως εὐλογημένη ἱερὰ Πανήγυρη.

Εορτή Αγ. Κυπριανού 2018.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας της Γοργοϋπηκόου.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου. του έν Αιγίνη

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος