Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἡ 10η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τὸ Σάββατο, 27-10/9-11-2019, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ 10η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Neos1


Συνάντηση ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Δημαχείου Νίκαιας, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ἡ ὁποία συνεισέφερε εὐγενῶς γιὰ τὴν ὁμαλὴ ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τῆς Ἐκδηλώσεως, τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ὁποίας εἶχε ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ..

Neos2


Συνάντηση ἄρχισε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 10:30΄ π.μ. ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀκολούθησαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Παρουσιάστριας Παναγιώτας Γαλανοπούλου, Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ..

Neos3
Neos4
Neos5
Neos6


Κατόπιν, ἡ Χορωδία τοῦ ΝεΟΣ μὲ μέλη ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιστερίου καὶ ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου-Πάνου, ἔψαλε ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους: «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου», ἀργοσύντομο μέλος, ἦχος γ΄, «Πᾶσα πνοή», ἦχος δ΄ ἅγια καὶ «Αἰνεῖτε» ἀργό, ἀπὸ τὸν Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, καὶ «Φανερῶν ἑαυτόν»», ΙΑ΄ Ἑωθινὸ Δοξαστικό, ἦχος πλ. δ΄, ἀπὸ τὴν Μαρία Κοντογιαννοπούλου.

Neos7


ν συνεχείᾳ, ὁ Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης παρουσίασε μὲ τρόπο ἱκανοποιητικὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως, μὲ παράλληλη προβολὴ διαφανειῶν.


Κατόπιν, παρεκάθησαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Ὁμιλητὴς π. Γεώργιος καὶ ἀκολούθησε πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ ἀπαντήσεις τοῦ π. Γεωργίου καὶ τοῦ Θεοφ. κ. Κλήμεντος, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πτυχὲς τοῦ πλουσίου λειτουργικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως, μὲ τρόπο ζωντανὸ καὶ προσιτὸ στὸ πνεῦμα τῆς κατὰ Χριστὸν διακρίσεως, μὲ θετικὴ ἀπήχηση καὶ ὠφέλεια στὸ ἀκροατηρίου τῶν 200 περίπου νέων ἀπὸ διάφορα μέρη (Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Ἀττική, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα κ.λπ.).


πίσης, ἀνακοινώθηκε «Διαγωνισμὸς Ἔκθεσης» μὲ θέμα: «Τὸ μεταναστευτικὸ θέμα καὶ οἱ κοινωνικές του προεκτάσεις», ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ μποροῦν νὰ γράψουν δικό τους πρωτότυπο κείμενο πέντε ἕως δέκα σελίδων, ποὺ θὰ καταθέσουν μέχρι τὸ τέλος Μαΐου τοῦ ἐρχομένου ἔτους 2020 στὴν Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΝεΟΣ. Κατὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ τρεῖς καλύτερες Ἐκθέσεις θὰ λάβουν χρηματικὸ ἔπαθλο, ἡ πρώτη 150 εὐρώ, ἡ δεύτερη 100 καὶ ἡ Τρίτη 50, ποὺ θὰ ἀνακοινωθεῖ καὶ ἐπιδοθεῖ στὴν Γενικὴ Ἐτήσια Σύναξη τοῦ ἑπομένου ἔτους.


Στὶς 1:00΄ τὸ μεσημέρι ἔγινε ἡμίωρο διάλειμμα, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας Συναντήσεως ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, τὸ ὁποῖο εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τῶν Συνέδρων. ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ

Neos8
Neos8a


Στὴν συνέχεια, ἡ Χορωδία ἐξακολούθησε τὸ πρόγραμμά της ἀποδίδοντας ὡραῖα παραδοσιακὰ τραγούδια: «Νὰ τὰ ταξιδέψω θέλω», παραδοσιακὸ Χίου, σὲ ρυθμὸ τετράσημο, «Τὴ θάλασσα τὴ γαλανή», παραδοσιακὸ Δωδεκανήσου, «Ἡ μάννα ἔν κρυὸν νερόν», ποντιακὸ ἀφιερωμένο στὴν μάννα (τραγούδι καὶ λύρα: Παναγιώτης Κουλαξουζίδης).


Κατόπιν, ἔγινε προβολὴ ἑπτάλεπτου βίντεο σχετικὰ μὲ τὸ θαῦμα τῆς σωτηρίας ἑνὸς πιλότου τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, ὁ ὁποῖος κατέπεσε σὲ ἐλεύθερη πτήση μὲ ἀλεξίπτωτο σὲ χαράδρα τοῦ Ταϋγέτου πρὸ πενταετίας. Ὁ δὲ διασωθεὶς πιλότος κ. Γεώργιος Ζαχαριᾶς ἀνῆλθε ἐν συνεχείᾳ στὸ Βῆμα ἐμφανῶς συγκινημένος καὶ ἀναφέρθηκε ἐν ὀλίγοις στὴν ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία του, ἡ ὁποία προκάλεσε γενικὸ συγκλονισμό. Οἱ Σύνεδροι ἔθεσαν ἐρωτήματα στὸν ὁμιλοῦντα, τὰ ὁποῖα ἀπάντησε μὲ συντομία καὶ εὐστοχία, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ σπουδαίων πνευματικῶν μηνυμάτων.

Neos9


κολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώθηκε ὡς ἐπιτυχῶν ἐνορίτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Παλαιοῦ Φαλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ τὸ παρέλαβε ὁ Ἐφημέριος Ἱερομ. π. Πατάπιος Ἀργυρός.

Neos9a


Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη νὰ παραστεῖ. Δὲν παρέστη γιὰ λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, οὔτε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἔλειπε σὲ ποιμαντικὸ ταξίδι στὴν Αὐστραλία καὶ Ν.Α. Ἀσία.

Neos10


Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, στοὺς Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητὴ π. Γεώργιο, στὴν Χορωδία γιὰ τὸ ἐπιτυχὲς πρόγραμμά της, στὴν τοπικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν συμπαράστασή της, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας γιὰ τὴν οἰκονομική της ἐνίσχυση τῆς παρούσης Ἐκδηλώσεως, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς γιὰ τὴν ἑτοιμασία τῶν Ἐνθυμίων, γιὰ τὴν Ἔκθεση Βιβλίων καὶ γιὰ τὴν ποικίλη βοήθεια, στοὺς ὑπευθύνους τῆς αἰθούσης τοῦ Δήμου Νίκαιας, στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἠχητικῶν, στὸν Αἰδ. π. Στυλιανὸ Τομαὴ γιὰ τὴν προσφορὰ ἐδεσμάτων, στοὺς νέους τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Χαλκίδος γιὰ τὶς προσφορές τους σὲ εἴδη δώρων καὶ σὲ ἐδέσματα γιὰ τὴν Ἐκδήλωση, στὸν Ἀνώνυμο Δωρητὴ ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης γιὰ τὴν συμβολή του στὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως, στὸν Μιχάλη Ἀντεκελίδη γιὰ τὰ γραφιστικὰ καὶ γενικὰ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας.

Neos101


Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση ἐντὸς τῆς αἰθούσης μὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς Συνέδρους εἶχαν παραμείνει ἕως τέλους, διότι γιὰ διαφόρους λόγους εἶχαν ἀπέλθει ἤδη ἀρκετοὶ γιὰ νὰ προλάβουν καὶ ἄλλες ὑποχρεώσεις τους, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ 2ο τεῦχος τοῦ Φυλλαδίου τοῦ ΝεΟΣ «Νεανικὴ Ἐπικοινωνία», καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ 10η Γενικὴ Ἐτήσια Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία καὶ πολὺ θετικὲς ἐντυπώσεις γιὰ ὅσα ὠφέλιμα ἀκούσθηκαν, παρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν, προβλήθηκαν καὶ προσφέρθηκαν. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Εθιμοτυπικές επισκέψεις του Σεβασμιωτάτου

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος