Δελτία Τύπου

Συνοδικὴ προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἡ φιλτάτη ἡμῶν Πατρὶς διέρχεται πολύπλευρον κρίσιν. Κρίσιν Οἰκονομικὴν ἀλλὰ καὶ Πνευματικήν, κυρίως ὅμως κρίσιν ἀξιῶν καὶ προτύπων, ἀλλὰ καὶ κρίσιν ταυτότητος. Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας ἀπειλεῖται καὶ αἱ χριστιανικαὶ ἀξίαι τῆς Πατρίδος μας ἀποδομοῦνται.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2014, ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Συνοδικῆς προσευχητικῆς Συνάξεως, πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας, τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου / 8 Ὀκτωβρίου 2014, ὥραν 5:00 μ.μ., εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν θὰ ψαλλῇ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ γίνῃ Ὁμιλία ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ Λιτάνευσις μετὰ δεήσεων εἰς τὰς πλησίον τοῦ Ναοῦ ὁδούς. 

Ὅθεν ἅπαντες, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὴν κοινὴν ταύτην προσευχητικὴν Σύναξιν. 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού εις τον Καθεδρικό Ι.Ν. Πειραιώς

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας από τον Επίσκοπο μας

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος