Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

      Ἐν Ἀθήναις,     6/19-05-2023                                          
ἈριθμόςΠρωτ.      32550
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Εὐλαβέστατοι Πατέρες,
 
Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἀπὸ 12/25-04-2023, διοργανοῦται Σύναξις Κληρικῶν τὴν Τρίτην, 17ην/30ὴν Μαΐου 2023, τὴν 11.00’ π.μ., εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Θὰ προηγηθῇ ἡ τέλεσις Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Κύριον θέμα τῆς Συνάξεως θὰ εἶναι τὸ Μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν Εἰσήγησιν ἐπὶ τοῦ θέματος ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτησις.
Κρίνεται ἀπαραίτητος ἡ παρουσία ἁπάντων τοῦ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τουλάχιστον τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, δεδομένου ὅτι διὰ τὴν διευκόλυνσιν τῶν Κληρικῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος θὰ διοργανωθῇ ἑτέρα Σύναξις προσεχῶς.
Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Της Αναλήψεως Του Κυρίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας μας.

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος