10 Ιούλ 2017

Ανακοίνωση Συνοδικού εορτασμού Αποστόλου Παύλου

Ἀνακοίνωσις περὶ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ Ἀπ. Παύλου Σάββατο 08 Ιουλίου 2017 Ἀριθμός Πρωτ. 2605 Ἐν Ἀθήναις, 20 – 6 / 3 – 7 – 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ἡ Ἱερὰ

0 Read More