05 Μάι 2016

Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρονκαὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

0 Read More
21 Σεπ 2015

Μνημόσυνο για τους μακαριστούς Πρωθιεράρχες των Γ.Ο.Χ.

Τὴν 6ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση δύο Πρωθιεραρχῶν τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν θαυμαστῶς τῇ αὐτὴ ἡμέρα μὲ διαφορὰ 55 χρόνων μεταξὺ τούς.

0 Read More